Aktualny herb Rybnika
   Le Lycée no II Andrzej Frycz Modrzewski de RybnikHistoria miasta
Rozwój miasta
Zabytki
Współpraca Rybnika z miastami europejskimi


  Rybnik  
Aktualny herb
Poprzednie herby
Teatr Ziemi Rybnickiej Rybnik położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, na Płaskowyżu Rybnickim i Wysoczyźnie Golejowskiej. Przez miasto przepływają dwie rzeki. Z południowej części miasta płynie w kierunku północnym rzeka Nacyna, mająca swe źródła na wzgórzach pomiędzy Rydułtowami a Czernicą, wpadająca pod Orzepowicami do rzeki Rudy, oraz rzeka Ruda płynąca w północnej części miasta, zasilająca zbiornik wodny Elektrowni Rybnik i stąd przez Rudy i Raciborską Kuźnię do Odry. Wyniosłość terenu nad poziom morza wynosi średnio 230-260 m. Płaskowyż Rybnicki - od południa i Wysoczyznę Golejowską - od północy, rozdziela dolina rzeki Rudy. Szereg wzgórz z kulminacją Grzybówki (295 m n.p.m.) w dzielnicy Golejów, nadaje miastu urozmaicony, falisty w ukształtowaniu charakter, a łącznie z lasami i zagajnikami, stanowiącymi 28% powierzchni miasta i znacznymi jeszcze połaciami pól i łąk ożywia go i wzbogaca. Obok naturalnych form powierzchni występują na obrzeżach miasta i poza nim osobliwe formy antropogeniczne jako wynik działalności górnictwa. Są to przede wszystkim, tak bardzo charakterystyczne dla regionu rybnickiego, stożkowe hałdy kamienia dołowego (sięgające do 100 m wysokości) i bezodpływowe zalewiska górnicze. Najwyższymi dominantami miasta i okolicy są dwa żelbetowe kominy Elektrowni Rybnik o wysokości 261 i 314 m (najwyższy w Polsce). Rynek - widok z Ratusza Okazałą zaś dominantą starówki miejskiej jest zabytkowy kościół neogotycki p.w. św. Antoniego z 96 m wieżami - najwyższymi w województwie śląskim. Kościół ten w 1994 r. podniesiono do godności bazyliki mniejszej. Rybnik posiada klimat pokrywający się z ogólnymi cechami klimatu całej Polski. Cechuje go wielka zmienność i aktywizacja atmosferyczna. Przez Bramę Morawską napływają wilgotne i ciepłe masy powietrza, przeważają słabe wiatry o dominującym kierunku południowo-zachodnim. Średnia temperatura roczna oscyluje w granicach +8 ° C. Opady wahają się w granicach 700-800 mm rocznie. Rybnik jest największym miastem w regionie rybnicko-wodzisławskim. W obecnych granicach administracyjnych, na obszarze 135 km kw. zamieszkuje 150 tyś. mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1060 mieszkańców na km kwadratowy. Miasto nasze jest siedzibą władz administracyjnych szeregu rejonowych i miejskich instytucji. Stanowi centrum gospodarcze, kulturalne i naukowe regionu. Rybnik jest ważnym węzłem komunikacyjnym południowej części województwa śląskiego. Z miasta wybiega promieniście 9 dróg, z których 5 należy do dróg regionalnych. Sieć komunikacji kolejowej wiąże miasto bezpośrednio z czterema liniami kolejowymi oraz pośrednio z dwoma dalszymi. Herb miasta nawiązuje do okresu średniowiecza, kiedy to pełnił Rybnik funkcję osady rybackiej leżącej na ważnym szlaku handlowym wiodącym z Krakowa przez Oświęcim do Raciborza i Wrocławia. Obecny herb miasta w niebieskiej tarczy herbowej, przedstawia rybę w położeniu ukośnym i w otoczeniu orzecha wodnego (roślinki objętej ochroną) licznie występującego niegdyś w rybnickich stawach. Nazwa miasta wywodzi się od stawów rybnych nazywanych niegdyś rybnikami. Termin ten zachowany jest jeszcze w języku czeskim. Rybnik jest największym miejskim ośrodkiem przemysłowym w Rybnickim Okręgu Węglowym. Na obszarze miasta istnieją cztery kopalnie węgla kamiennego, Zakłady Wyrobów Metalowych Huta Silesia, Elektrownia Rybnik, zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem PW oraz Browar, Rybnik to miasto o odległych i bogatych tradycjach kopalnictwa węgla kamiennego, sięgających końca XVIII wieku. W 1792 r. powstała pierwsza na ziemi rybnickiej kopalnia węgla kamiennego "Ignacy". Starsze jeszcze tradycje wiążą Rybnik z hutnictwem. Sięgają one średniowiecza (pierwsze wzmianki z lat 1500 i 1585). Hutnictwo rybnickie zyskało znaczny rozgłos. Wytop żelaza w Rybnickiej Kuźni w XIX wieku uchodził za najlepszy w kraju. Budowa nowych kopalń po 1955 roku na terenie ziemi rybnicko-wodzisławskiej spowodowała znaczny wzrost zatrudnienia, a tym samym i potrzebę budowy nowych mieszkań dla werbowanych w całym kraju osób do pracy w górnictwie, budownictwie i transporcie. W wyniku dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego zarówno wielorodzinnego jak jednorodzinnego w latach 1955-1990 przeszło połowa mieszkańców miasta mieszka w budynkach wzniesionych w okresie powojennym. Wraz z rozwojem miasta Rybnik stał się prężnym ośrodkiem kultury i nauki o stosunkowo szerokim zasięgu. Działa tu Filia Politechniki Śląskiej, 15 szkół średnich oraz 34 podstawowe. Zalew Rybnicki Do ważnych placówek kulturalnych o zasięgu regionalnym należą: Teatr Ziemi Rybnickiej, Muzeum Ziemi Rybnickiej, a również Szkoła Muzyczna, której zespoły dają liczne koncerty dla mieszkańców miasta. Bogate tradycje muzyczne, wyrosłe z żywych praktyk śpiewu chóralnego i bardzo bogatego repertuaru pieśni ludu polskiego na Górnym Śląsku, szczególnie pielęgnowane były w okresie niemieckiego ucisku narodowo-politycznego (pod koniec XIX i w początkach XX wieku). Działały w tym czasie polskie kółka śpiewacze i chóry: "Seraf" w Rybniku, "Mickiewicz" w Niedobczycach, "Mickiewicz" w Chwałowicach, "Lutnia" w Gotartowicach, "Słowik" w Orzepowicach, "Jutrzenka" w Wielopolu, "Gwiazda" w Zebrzydowicach. Na gruncie tradycji śpiewu rodzinnego i chóralnego wyrosła Szkoła Muzyczna Szafranków (I i II stopnia) założona w 1933 r. Wydała ona wielu wybitnych muzyków, z których niektórzy zyskali sławę światową. Wymienić tu można pianistów - laureatów Konkursów Chopinowskich - Lidię Grychtołównę i Piotra Palecznego, a także skrzypka Adama Górskiego oraz znakomitego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. W roku 1989 miasto wzbogaciło się o nowy, okazały gmach Biblioteki Miejskiej przy ulicy Szafranka. Rybnik jest również znanym ośrodkiem sportu i rekreacji o charakterze regionalnym. Ma wiele urządzeń sportowych, między innymi duży stadion sportowy na ponad 30 tysięcy miejsc, z torem żużlowym, zespołem boisk do lekkoatletyki, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Na terenie miasta istnieje ponadto 11 boisk klubów sportowych, 3 kryte pływalnie, hala sportowa w dzielnicy Boguszowice oraz lotnisko sportowe Aeroklubu w Gotartowicach. Na terenie miasta znajduje się 6 urządzonych kąpielisk. Największe z nich to ośrodek wypoczynkowy "MOSIR" w Kamieniu, zajmujący 60 ha powierzchni, gdzie oprócz basenów znajdują się: ośrodek campingowy, zespół boisk sportowych z salą gimnastyczną i sauną, hotel na 150 miejsc z usługami gastronomicznymi. Rolę miejskiego ośrodka wypoczynku pełni również kąpielisko "Ruda" (30 ha) z basenami kąpielowymi dla dzieci i dorosłych oraz dużym stawem przystosowanym do uprawiania sportów wodnych. Niezależnie od wymienionych ośrodków, część terenów nad zalewem przy Elektrowni Rybnik została udostępniona dla sportów i wypoczynku świątecznego. Istnieje tu przystań kajakowa, przystań stateczku pasażerskiego "Ania" oraz Harcerski Ośrodek Żeglarski i ośrodek Klubu Żeglarskiego RKS Energetyk, którego członkowie należą do najlepszych żeglarzy regatowych w Polsce. Zalew rybnicki o powierzchni lustra wody 5,3 km kw. i pojemności 24 mln m3, z uwagi na wysoką temperaturę wody (wyższą o około 9 ° C. w stosunku do innych akwenów), prawie nie zamarza i przez okrągły rok pozwala na uprawianie sportów żeglarskich.


e-mail            Księga gości           Autorzy           Galeria

Strona główna Strona główna