Licznik odwiedzin ministat liczniki.org
A A A

Aktualności

 

Drodzy rodzice i uczniowie

Dzieciaki z naszego kochanego Przedszkola nr 26
proszą  o wsparcie.
Przedszkole uczestniczy w konkursie Fundacji Aviva
w celu pozyskania środków finansowych
na zakupienie sprzętu gimnastycznego dla dzieci.

Dzieciaki proszą wszystkich o oddanie głosu na stronie:

http://todlamniewazne.pl/

(trzeba znaleźć inicjatywę,  "byle do wiosny", podać e-mail
oraz kod pocztowy i zagłosować).

 Pomóżmy naszym małym kolegom
i koleżankom i oddajmy na nich głos
(można głosować raz dziennie do 14 listopada)
 

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2014

Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego
w Rybniku, ul. Kręta 20

z dnia 29 września 2014r.

 

w sprawie: Organizacji Roku szkolnego 2014/2015
w Gimnazjum nr 13.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.) zarządzam:

§ 1

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców
oraz Samorząd Uczniowski dyrekcja Gimnazjum nr 13 im Jana III Sobieskiego
w Rybniku  ustala,  że w roku szkolnym 2014/15 dodatkowymi dniami
wolnymi od zajęć dydaktyczno –wychowawczych będą:

 

·        10 listopada 2014 r.  na podstawie § 5pkt 2 ppkt. 3

·        2 i 5 stycznia 2015 r.  na podstawie § 5pkt 2 ppkt. 3

·        21,22,23 kwietnia 2015 r. na podstawie § 5 pkt 2 ppkt. 1

·        5 czerwca 2015 r. na podstawie § 5 pkt 2 ppkt. 3

·        25 czerwca 2015 r. na podstawie § 5 pkt 2 ppkt. 3

§ 2

 

W dniach, o których mowa w § 1 szkoła organizować będzie 
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

Dyrektor  Szkoły

Justyna Rusin