www.ps.org.pl


6 Latki
prezentacja

A A A

Informacje, ogłoszenia

 

SZANOWNI RODZICE!
 
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty naszego przedszkola, który odbędzie się 11 kwietnia w godz. od 10:00 - 13:00. Prosimy zabrać ze sobą zmienne obuwie! Liczymy na obecność przyszłych przedszkolaków : ) do zobaczenia!
 
******************************* 
 
 
UWAGA RODZICE!
 
Informujemy, iż od dnia 08.04.2015 od godz. 08.00 do dnia 22.04.2015 do godz. 15.00 będzie trwał nabór do przedszkola. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez logowanie na stronie internetowej:
 
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Przypominamy, iż wydrukowane i  podpisane
formularze wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy dostarczyć do sekretariatu.
 

Natomiast od dnia 23.03.2015 r. rozpoczyna się nabór dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola poprzez złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy o odbiór deklaracji u wychowawczyń grup lub w sekretariacie. Wypisane deklaracje należy dostarczyć w do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2015 r. Nie dostarczenie deklaracji o kontynuacji skutkuje ponownym logowaniem się do późniejszego naboru.

 

 

*****************************