www.ps.org.pl


6 Latki
prezentacja

A A A

Informacje, ogłoszenia

 

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola serdecznie dziękują za z serca płynące życzenia oraz wszelkie przejawy życzliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

 

*****************************