www.ps.org.pl


6 Latki
prezentacja

A A A

Programy realizowane w przedszkolu

 

 

 

W przedszkolu praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o następujące programy:

1. „Nasze przedszkole” program wychowania przedszkolnego autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wyd. MAC, realizowany we wszystkich grupach wiekowych

2.Od Malucha z komputerem na Ty" program autorski opracowany przez naszą nauczycielkę Magdalenę Brudny, realizowany w grupach  4,5 latków.

3. "Jesteśmy strażnikami przyrody" - program autorski opracowany przez nasze nauczycielki Wandę Konopka i Małgorzatę Wróblewską, realizowany w grupach 5,6 latków.

4. „Jak z malucha zrobić zucha” – autorski program adaptacyjny opracowany przez naszą nauczycielkę Magdalenę Staroń, realizowany w grupach 3,4 latków.