www.ps.org.pl


6 Latki
prezentacja

A A A

Programy i innowacje realizowane w przedszkolu

 

 

 

W przedszkolu praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o następujące programy:

1. „Nasze przedszkole” program wychowania przedszkolnego autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wyd. MAC, realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

2.Od Malucha z komputerem na Ty" program autorski opracowany przez naszą nauczycielkę Magdalenę Brudny, realizowany w grupie  5,6 latków.

3. "Jesteśmy strażnikami przyrody" - program autorski opracowany przez nasze nauczycielki Wandę Konopka i Małgorzatę Wróblewską, realizowany w grupie 5,6 latków.

4. „Zabawy z sylabami” - przygotowanie do nauki czytania i pisania – autorski program opracowany przez naszą nauczycielkę Magdalenę Staroń, realizowany w grupach 4,5 latków.

5."Chociaż maluchy - to jednak zuchy" - autorski program opracowany przez nauczycielkę Małgorzatę Wróblewską, realizowany w grupie 3,4 latków.

 

W placówce realizowane są również następujące innowacje pedagogiczne: 

 

1. "Mówię poprawnie - ćwiczę sprawnie" - autorstwa Magdaleny Staroń oraz Kingi Szulik-Pomykoł.

2. "Zabawy z Pierrem - kółko kultury francuskiej z elementami nauki j. francuskiego" - innowacja opracowana przez Kingę Szulik-Pomykoł.